NYUGDÍJ FÓRUM – Nyugdíj 2013

Nyugdíj Fórum Főoldal - Nyugdíj 2012.

Nyugdíj Fórum 2013 – Nyugdíj Információk

Figyelem! Az oldalunkon található cikkek tájékoztató jellegűek és sok esetben a korábbi nyugdíj (2012. január 1. előtti) jogállapot megismeréséhez nyújtanak információt. A jelenlegi nyugdíj értelmezéséhez, kérjük, vegye figyelembe a nyugdíj 2012. január 1-től hatályos rendelkezéseit!

 

 

Nyugdíj 2013 – Gyakran feltett kérdések!

Aktív idősödés Európai Éve 2012

Aktív idősödés Európai Éve 2012

Az aktív idősödés elősegítése jobb lehetőségek megteremtését jelenti annak érdekében, hogy az idősebb nők és férfiak aktivitása fokozódjon az élet minden területén.

2012 az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve, amely az Európai Unió által meghirdetett kampányév, arra hívja fel a figyelmet és ad támogató segítséget, hogy erősítsük a legfontosabb értékeinket és az életút által összefonódó, egymás segítségére lévő két korcsoportot, a felnövekvő és a tapasztalattal rendelkező, de fizikailag hamarabb fáradó korban lévőket ismét kapcsoljuk össze. Programjaival, tájékoztatóival ezt kívánja elősegíteni az Aktív idősödés európai éve hazánkban és az egész unióban. TOVÁBB OLVASOM

 

Nyugdíjas utazási kedvezmények 2012: sok nyugdíjas veszíti el utazási kedvezményét

Nyugdíjas utazási kedvezmények 2012: sok nyugdíjas veszíti el utazási kedvezményét. 2012. április 1-től csak az öregségi nyugdíjasok vehetnek nyugdíjas bérletet Budapesten. A BKV közleményben tudatta, március 31. után nyugdíjas bérlet csak az öregségi nyugdíjasoknak jár.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke elmondta, hogy a törvény előírta a változás akár az ilyen típusú bérletet vásárolók felét, mintegy százezer utast érinthet, ők kénytelenek lesznek teljes árú bérletet vásárolni. A BKV eddig harminc kategóriában biztosított ingyenes vagy kedvezményes utazási lehetőséget. A VEKE a közlekedési vállalat gazdaságos működése érdekében több kategóriát, köztük például a 65 éven felüliek ingyenes utazási kedvezményét is felülvizsgálná. Dorner Lajos azt mondta, erre azért lenne szükség, mert amíg az állam nem adja oda a közlekedési cégnek a teljes árkiegészítést, addig nem oldható meg, hogy ne halmozzon fel jelentős veszteséget a BKV. (Forrás: www.gondola.hu)

Nyugdíj HÍREK – FRISS

.advertisement

 

T/4663. számú törvényjavaslat

A teljes törvényjavaslat letöltése: T/4663. számú törvényjavaslat a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

 

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

T/4663. számú törvényjavaslat

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről,
a korhatár előtti ellátásról
és a szolgálati járandóságról

Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter

Budapest, 2011. október

2011. évi … törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

1. Általános rendelkezések

1. §

E törvény alkalmazásában

a) biztosítással járó jogviszony:

aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszony,

ab) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogviszony,

ac) a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik – a szerződő államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogviszony; b) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

c) korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíj korhatárt be nem töltött személynek

járó

ca) előrehozott öregségi nyugdíj,

cb) csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj,

cc) korkedvezményes nyugdíj,

cd) bányásznyugdíj,

ce) korengedményes nyugdíj,

cf) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,

cg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,

ch) az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,

ci) az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012.

január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,

cj) szolgálati nyugdíj;

d) korhatár előtti öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság kezdő

napja: az a nap, amelytől kezdődően a korhatár előtti öregségi nyugdíjat, a korhatár előtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot megállapítják;

e) nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő személy: az a személy, akinek nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot folyósítanak, vagy akinek a nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetik;

3

f) öregségi nyugdíj korhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szoló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíj korhatár;

g) rendszeres pénzellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátás az özvegyi nyugdíj, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék kivételével.

2. §

(1) A korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot a jogszabályokban meghatározott nyugdíj megállapító szervek állapítják meg és a nyugdíj folyósító szerv folyósítja.
(2) Ha e törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az igényérvényesítésre, a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megállapítására, folyósítására, a szolgálati idő meghatározására és számítására, a korhatár előtti ellátás igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idő, korkedvezményes idő megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot kell érteni.
(3) A korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint
kell emelni.
(4) Ha e törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a korengedményes nyugdíj
és a helyébe lépő korhatár előtti ellátás folyósítására és megszüntetésére, valamint a munkáltató fizetési kötelezettségére és a visszatérítésre a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó szabályokon túl a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet és a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szolo 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit is megfelelően kell alkalmazni.
(5) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (1) és (3) bekezdése, az 5. § (1) és (4) bekezdése, valamint a
17. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetekben a nyugdíj folyósító szerv hivatalból jár el, és a továbbfolyósításról, illetve a korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság folyósított összegének módosításáról nem hoz külön döntést.

2. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak továbbfolyósítása

3. §

(1) Korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem
állapítható meg. A 2012. január 1-jét megelőző kezdő naptól megállapításra kerülő korhatár előtti
öregségi nyugdíjak megállapítására a korhatár előtti öregségi nyugdíj kezdő napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.
(2) 2012. január 1-jétől – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben –
öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani

a) az 1949. évben vagy azt megelőzően született, az 1. § c) pont ca)–ci) alpontja szerinti

nyugdíjban részesülő személynek ezt a nyugdíját,
4

b) az 1954. évben vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek

a szolgálati nyugdíja csökkentések nélküli teljes összegét,

c) annak a korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő nőnek a korhatár előtti öregségi nyugdíját, aki 2011. december 31-én rendelkezik a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdésében meghatározott jogosultsági idővel,

az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.
(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jogosult 2011. december 31-én a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szólo 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szólo 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti szolgálati viszonyban áll, a szolgálati nyugdíj összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint
2011. december 31-ével újra meg kell állapítani, és ha ez az összeg magasabb, mint a szolgálati nyugdíj 2011 decemberére járó havi összege, ezt az összeget kell 2012. január 1-jétől – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani az
öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti feltétel fennállásáról a nyugdíj megállapító szerv értesíti a nyugdíj folyósító szervet.
(5) A Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi nyugdíjat e törvény rendelkezései nem érintik, azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell folyósítani.

4. §

(1) 2012. január 1-jétől – a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset és a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény 49/B. § (2) bekezdése szerinti eset kivételével – az 1950. évben vagy azt követően született,

a) az 1. § c) pont ca)–ch) alpontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő

személynek a korhatár előtti öregségi nyugdíját a 2012. januári nyugdíj emelés mértékével növelt
összegben,

b) az 1. § c) pont ci) alpontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő személynek a korhatár előtti öregségi nyugdíját a (2) bekezdés szerint számított és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben,

korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani az 5. alcímben foglaltak figyelembevételével.
(2) Az 1. § c) pont ci) alpontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíj helyébe lépő korhatár előtti ellátás továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó, az 1. § c) pont ci) alpontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíj havi összegét csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével.
(3) Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a (2) bekezdés szerint csökkentett korhatár előtti ellátás folyósított összegét módosítani kell.
(4) Ha a (2) bekezdés szerint csökkentett korhatár előtti ellátásban részesülő személy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megillető családi kedvezmény – megosztással történő érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal, élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthető, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthető részére az adó mértékével megállapított összeg a korhatár előtti ellátás (2) bekezdés szerinti csökkentésével szemben érvényesíthető.
5

5. §

(1) 2012. január 1-jétől – a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével – az 1955.
évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíját a (2) és (3) bekezdés szerint számított és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt
összegben szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani az 5. alcímben foglaltak
figyelembevételével.
(2) A szolgálati járandóság továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével. A szolgálati járandóság
összege nem csökkenhet a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér 150 százaléka alá, ha a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összege – a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – ezt az összeget meghaladta.
(3) A (2) bekezdés alapján nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha

a) a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt

került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel
összefüggő jellegét a jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján minősítő határozattal megállapították,

b) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj – a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – nem haladta meg a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy

c) a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött, a szerződés megkötését követő hónap első

napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig.
(4) Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a (2) bekezdés szerint csökkentett szolgálati járandóság folyósított összegét módosítani kell.
(5) Ha a (2) bekezdés szerint csökkentett szolgálati járandóságban részesülő személy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megillető családi kedvezmény – megosztással történő érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal, élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthető, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthető részére az adó mértékével megállapított összeg a szolgálati járandóság (2) bekezdés szerinti csökkentésével szemben érvényesíthető.

6. §

Aki korhatár előtti öregségi nyugdíj mellett 2012. január 1-je előtt a Tny. 22/A. §-a alapján nyugdíjnövelésre jogot szerzett, ezt a jogát korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati járandóság esetén is érvényesítheti a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.
6

3. A korhatár előtti ellátás megállapítása

7. §

(1) A 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követő kezdő naptól –
korhatár előtti ellátásra jogosult

a) az az 1952. évben vagy azt megelőzően született nő és az 1951. évben vagy azt megelőzően született férfi, aki az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges szolgálati időt 2011. december 31-éig megszerezte,

b) az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő

napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett,

c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig a Tny.

2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,

d) az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,

e) az, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi

nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett,

f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot e törvény hatálybalépését megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást e törvény hatálybalépését megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint az 1. § c) pont ca), cb), cd) vagy cf) alpontja szerinti korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna,

feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíj korhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosult a korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíj korhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a Tny. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint

a) a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig szerzett, ha a korhatár előtti ellátás kezdő napja 2012. évben van,

b) az a) pontban nem említett esetben 2012. december 31-éig szerzett.

8. §

(1) Az ezen alcímben foglaltak alapján megállapított korhatár előtti ellátás összegét a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó, a korhatár előtti ellátás kezdő napján alkalmazandó szabályok, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.
(2) A 7. § (1) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti esetben a korhatár előtti ellátás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/A. § (3) bekezdése szerint csökkenteni kell, ha a jogosult a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig csak csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra szerzett volna jogosultságot.
7
(3) A 7. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti esetben a korhatár előtti ellátás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/B. § (2), illetve (3) bekezdése szerint csökkenteni kell, ha a jogosult a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig csak a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/B. §-a szerinti előrehozott öregségi nyugdíjra szerzett volna jogosultságot.

4. A szolgálati járandóság megállapítása

9. §

Az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követő kezdő naptól –
szolgálati járandóságra jogosult az a személy,

a) akivel a Hszt., illetve a Hjt. alapján a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január

1-jét megelőzően írásban közölték, ha a felmentési idő leteltét követően a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai alapján folyósított szolgálati nyugdíjra szerzett volna jogosultságot, vagy

b) akinek a Hszt. vagy a Hjt. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai, vagy a

fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971.
évi 10. törvényerejű rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját felülvizsgálat keretében megszüntetik, ha a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj megszüntetéséig legalább 25 év hivatásos szolgálati jogviszonyban szerzett szolgálati időt szerzett, beleszámítva a szolgálati időbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban 2011. december 31-
éig eltöltött időt is,
feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezdő napjáig az öregségi nyugdíj korhatárt nem töltötte be, a szolgálati járandóság kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szolgálati járandóság kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.

10. §

(1) A 9. § a) pontja alapján megállapított szolgálati járandóság összegét a Hszt., illetve a Hjt.
2011. december 31-én hatályos szabályainak és az 5. § (2) és (3) bekezdésének megfelelő
alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ahol a rendelkezések

a) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a szolgálati járandóságnak az 5. § (2)–(5) bekezdésében foglaltak nélkül számított, megállapításkori havi

összegét,

b) a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezdő napját megelőző napon hatályos kötelező legkisebb munkabért

kell érteni.
(2) A 9. § b) pontja alapján megállapított szolgálati járandóság összege megegyezik a korábban folyósított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjnak az 5. § (2) és (3) bekezdés megfelelő alkalmazásával számított összegével azzal, hogy ahol a rendelkezések

a) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a rokkantsági,

baleseti rokkantsági nyugdíjnak a megszűnést megelőző utolsó havi összegét,

b) a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabért említik, azon a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnésének napján hatályos kötelező legkisebb munkabért

kell érteni.
(3) Az 5. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az ezen alcímben foglaltak alapján megállapított szolgálati járandóságra is alkalmazni kell.
8

5. A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetése

A teljes törvényjavaslat letöltése:
T/4663. számú törvényjavaslat a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

.advertisement

Nugydíj Információk a www.kozelben.hu oldalon

Részletes

Kormányhivatalok, nyugdíjbiztosítási hivatalok országos lefedettségű, részletes keresője, nyitvatartási információkkal és helyadatokkal, térképpel, megközelíthetőséggel:

Nyugdíj Budapest

Nyugdíj Debrecen

Nyugdíj országos