NYUGDÍJ FÓRUM – Nyugdíj 2013

Minimálnyugdíj, nyugdíjminimum

Minimálnyugdíj, nyugdíjminimum

Jogszabályi megnevezése: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. Ennél az összegnél kevesebb nem lehet annak a személynek az öregségi nyugdíja, akinek az elismert szolgálati ideje legalább 20 év, kivéve, ha az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresete nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Ebben az esetben a nyugdíj összege azonos lesz a nyugdíj alapját képező átlagkeresettel.

Ha az igénylő elismert szolgálati ideje nem éri el a 20 évet, és csak öregségi résznyugdíjra szerezhet jogosultságot. Összegét a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani

Hasonló a szabályozás a rokkantsági nyugdíj esetében is.

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege ezen kívül kiszámítási alapjául szolgál több különféle ellátásnak is úgy, hogy a jogosultsághoz szükséges jövedelemhatárt a nyugdíjminimum arányában határozzák meg és/vagy az ellátás összege igazodik a nyugdíjminimum mértékéhez. (pl. rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj, bányászok egészségkárosodási járadéka, fogyatékossági támogatás, anyasági támogatás, gyes, gyermeknevelési támogatás, stb.).

.advertisement

Nugydíj Információk a www.kozelben.hu oldalon

Részletes

Kormányhivatalok, nyugdíjbiztosítási hivatalok országos lefedettségű, részletes keresője, nyitvatartási információkkal és helyadatokkal, térképpel, megközelíthetőséggel:

Nyugdíj Budapest

Nyugdíj Debrecen

Nyugdíj országos