NYUGDÍJ FÓRUM – Nyugdíj 2013

Nyugdíj korkedvezmény – Korkedvezményes nyugdíj

Figyelem! Kérjük, az alábbi  cikk és a nyugdíj korkedvezmény értelmezéséhez vegye figyelembe a nyugdíj 2012. január 1-től hatályos rendelkezéseit!

A teljes törvényjavaslat letöltése:
T/4663. számú törvényjavaslat a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

 

Nyugdíj korkedvezmény

Ki szerezhet nyugdíj korkedvezményre jogosultságot?

Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas – jogszabályban meghatározott munkakörben – meghatározott időn át dolgozott, az nyugdíj korkedvezményben részesül.

A nyugdíj korkedvezményre – 2012. december 31-éig – a 2006. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti munkakörök (munkahelyek) jogosítanak. 2012. december 31-éig a 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni az egyes munkakörökre (munkahelyekre) vonatkozó különös számítási szabályokra is.

Nyugdíj korkedvezmény, korkedvezményes nyugdíj

HÍREK – FRISS

Melyek a nyugdíj korkedvezményre jogosultság feltételei?

Az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévi nyugdíj korkedvezményben részesül az a férfi, aki legalább tíz és az a nő, aki legalább nyolc éven át nyugdíj korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az, aki legalább hat éven át 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben dolgozott.

nyugdíj korkedvezmény további egy-egy év a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb öt, nőnél négy, illetőleg az egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb háromévi munka után.

Nyugdíj korkedvezmény és munkakörök: Melyik jogszabály tartalmazza a nyugdíj korkedvezményre jogosító munkakörök (munkahelyek) jegyzékét?

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására vonatkozó 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklete. A melléklet hatályát vesztette 2007. január elsejétől, tehát újabb munkakörök felvételére, illetve más módosítására nincs lehetőség, azonban a korkedvezményre jogosultság megállapításához alkalmazni kell.

Nyugdíj korkedvezmény számítás: Milyen speciális szabályok érvényesülnek a nyugdíj korkedvezményre jogosító idő számításánál?

A nyugdíj korkedvezményre jogosító különböző munkakörökben eltöltött időket egybe kell számítani. A 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett munka alapján figyelembe vehető idő minden harminc napját ötven nappal kell a nyugdíj korkedvezményre jogosító egyéb munkakörben eltöltött időhöz hozzászámítani.

Táppénzes állományban (betegszabadságon) eltöltött időt abban az esetben lehet nyugdíj korkedvezményre jogosító időként figyelembe venni, ha az igénylő a keresőképtelenség kialakulását megelőzően nyugdíj korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen) dolgozott.

A nyugdíj korkedvezményre jogosultság szempontjából figyelembe kell venni a fegyveres szerveknél

a) hivatásos szolgálatban ténylegesen eltöltött szolgálati időt,

b) nem hivatásos szolgálatban vagy más állam hadseregében eltöltött és az a) pont szerinti hivatásos szolgálatba beszámított időt, továbbá a fegyveres szerveknél továbbszolgáló állományban 1960. december 17-e után eltöltött időt is.

Továbbszolgáló állományban 1960. december 18-a előtt eltöltött időt, valamint a katonai szolgálatban eltöltött időt abban az esetben lehet a nyugdíj korkedvezményre jogosultság szempontjából számításba venni, ha az igénylő e szolgálatát megelőző és követő 30 napon belül nyugdíj korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen) dolgozott.

A nyugdíj korkedvezményre jogosult az általános szabályokhoz képest annyi évvel korábban veheti igénybe az előrehozott öregségi nyugdíj lehetőségét, ahány év korkedvezményt szerzett. Az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság és az esetleges nyugdíj csökkentés mértékének meghatározásakor a ténylegesen elért szolgálati időhöz hozzá kell adni a korkedvezmény idejét is. Ez azonban kizárólag az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultságnál és a nyugdíj csökkentés mértékének meghatározásakor vehető figyelembe, a nyugdíj összegét a ténylegesen megszerzett szolgálati idő alapján kell kiszámítani.

Nyugdíj korkedvezmény igazolása: Miként igazolható a nyugdíj korkedvezményre jogosító idő?

Elsősorban társadalombiztosítási nyilvántartások szolgálnak alapul. Annak hiányában a munkakönyv, korabeli iratok alapján kiállított igazolás; a volt munkáltatónál, gazdálkodó szervezetnél a korkedvezményes munkakörök vizsgálatára és igazolására létrehozott bizottság megállapításaira alapozott igazolás is bizonyító erejű.

Felmerülhet egyéb hitelt érdemlő módon (tanúvallomás) való bizonyítás. Kedvező elbírálásra számíthat az, akinek a volt munkatárs tanúi részére a vitatott idő korkedvezményes időként már korábban elismerésre került.

Nyugdíj korkedvezmény megállapítása: Mi a teendő, ha a munkakör azonosítása tekintetében vita merül fel?

Ha a munkakör azonosítása tekintetében vita merül fel, a munkakör (munkahely) szerint illetékes ágazati miniszter és a szakmai, ágazati érdekképviselet, szakszervezet központi szerve véleményének a kikérése után a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv (ONYF) dönt.

Nugydíj Információk a www.kozelben.hu oldalon

Részletes

Kormányhivatalok, nyugdíjbiztosítási hivatalok országos lefedettségű, részletes keresője, nyitvatartási információkkal és helyadatokkal, térképpel, megközelíthetőséggel:

Nyugdíj Budapest

Nyugdíj Debrecen

Nyugdíj országos