NYUGDÍJ FÓRUM – Nyugdíj 2013

Öregségi nyugdíj összege 2011

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 2011-ben is 28.500 Ft.

Ennél az összegnél kevesebb nem lehet annak a személynek az öregségi nyugdíja, akinek az elismert szolgálati ideje legalább 20 év, kivéve, ha az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresete nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Ebben az esetben a nyugdíj összege azonos lesz a nyugdíj alapját képező átlagkeresettel.

A résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani, ha a kapott összeg végül nem éri el a nyugdíjminimum összegét.

Hogyan lehet a nyugellátás iránti igényt érvényesíteni?

Az igényérvényesítéssel kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes és mindig kérelemre (igénybejelentés) indul.

Nyugellátást írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell igényelni. A nyomtatványokat bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságon be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető (kitöltés után kinyomtatható) formátumban megtalálhatók az ONYF honlapján (www.onyf.hu).

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell előterjeszteni. Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek közölnie kell az azonosításához szükséges adatokat, a tb azonosító jelét, valamint csatolnia kell a nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat, továbbá egészségkárosodáson alapuló ellátás esetén az egészségkárosodással összefüggő iratokat.

Ha a kérelmező a szükséges iratokat nem csatolta, vagy az adatokat nem közölte, az igényelbíráló szerv határidő kitűzése mellett ezek pótlására a kérelmezőt felhívja. Ha a nyugdíjigénylő a hiánypótlást nem teljesíti és a nyugdíjigényt a rendelkezésre álló adatok alapján elbírálni nem lehet, az eljárást meg kell szüntetni. Erről végzéssel értesítik a kérelmezőt.

A nyugellátás legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy már ezt megelőzően is jogosult lett volna a kérelmező nyugellátásra. Az igénybejelentés időpontja a kérelem benyújtásának, postára adásának a napja.

Comments are closed.

Nugydíj Információk a www.kozelben.hu oldalon

Részletes

Kormányhivatalok, nyugdíjbiztosítási hivatalok országos lefedettségű, részletes keresője, nyitvatartási információkkal és helyadatokkal, térképpel, megközelíthetőséggel:

Nyugdíj Budapest

Nyugdíj Debrecen

Nyugdíj országos