NYUGDÍJ FÓRUM – Nyugdíj 2013

Özvegyi nyugdíj

Figyelem! Az alábbi  cikk tájékoztató jellegű és a korábbi nyugdíj (2012. január 1. előtti) jogállapot megismeréséhez nyújt információt. A jelenlegi nyugdíj értelmezéséhez, kérjük, vegye figyelembe a nyugdíj 2012. január 1-től hatályos rendelkezéseit!

A teljes törvényjavaslat letöltése:
T/4663. számú törvényjavaslat a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Özvegyi nyugdíj

Ki lehet jogosult özvegyi nyugdíjra?

Özvegyi nyugdíj az elhunyt házastársa (ideértve a bejegyzett élettársat is), elvált házastársa és élettársa lehet jogosult.

Az élettársra és az elvált házastársra szigorúbb szabályok vonatkoznak!

Ideiglenes özvegyi nyugdíj

Ideiglenes özvegyi nyugdíj fő szabályként a jogszerző halálától számított egy évig jár, annak akinek a házastársa öregségi, rokkantsági nyugdíjasként halt meg, vagy az  öregségi, rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor:

  • a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort betöltötte, vagy
  • rokkant, vagy
  • házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek ellátásáról gondoskodik.

Milyen esetekben jár még özvegyi nyugdíj?

Özvegyi nyugdíj akkor is jár, ha az erre jogosító feltételek valamelyike

a) a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,

b) a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett esetén az elhalálozástól számított tíz éven belül következik be.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj egyébként annak a nyugdíjnak az 60%-a, amely az elhunytat öregségi nyugdíjként, rokkantsági nyugdíjként vagy baleseti rokkantsági nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően járó özvegyi nyugdíj mértéke a saját jogú nyugellátásban nem részesülő, öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött vagy rokkant özvegy esetén 60%-a, saját jogú nyugellátásban részesülő, továbbá az elhunyt jogán két árvaellátásra jogosult gyermekről gondoskodó özvegy esetén 30%-a annak a nyugdíjnak, amely az elhunytat öregségi vagy rokkantsági nyugdíjként a halál időpontjában megillette vagy megillette volna.

Az özvegyi nyugdíj az özvegy keresetére, saját jogú öregségi-, rokkantsági-, baleseti rokkantsági nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár.

Özvegyi nyugdíj megszűnése

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik, ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltése előtt házasságot köt. A rokkantság címén megállapított özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik, ha az özvegy már nem rokkant. Az árvaellátásra jogosult gyermek(ek) tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság akkor szűnik meg, ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás.

Nugydíj Információk a www.kozelben.hu oldalon

Részletes

Kormányhivatalok, nyugdíjbiztosítási hivatalok országos lefedettségű, részletes keresője, nyitvatartási információkkal és helyadatokkal, térképpel, megközelíthetőséggel:

Nyugdíj Budapest

Nyugdíj Debrecen

Nyugdíj országos